Đăng ký thành lập doanh nghiệp – Loại hình Công ty TNHH

0
990
Đăng ký thành lập doanh nghiệp - Loại hình Công ty TNHH
Đăng ký thành lập doanh nghiệp - Loại hình Công ty TNHH

Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu, tạo lập công cụ để thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả và an toàn. Trước tiên bạn cần lưu ý, tìm hiểu những thông tin cơ bản sau:

 • Loại hình doanh nghiệp nào là phù hợp?
 • Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý nào?
 • Lựa chọn tên doanh nghiệp như thế nào?
 • Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp ra sao?

Công ty TNHH được hiểu như thế nào?

Công ty TNHH là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có các đặc điểm cơ bản sau:

 • Chủ sở hữu công ty là một tổ chức hoặc cá nhân;
 • Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;
 • Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần;
 • Vốn điều lệ của công ty TNHH tại thời điểm ĐKDN là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ của công ty.

Tại sao nên chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH?

So với các loại hình doanh nghiệp khác, công ty TNHH có những ưu điểm sau:

 • Công ty TNHH có tư cách pháp nhân;
 • Tài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt rõ ràng với tài sản công ty;
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình;
 • Chủ sở hữu có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác;
 • Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chủ sở hữu có quyền thu hồi lại toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH

 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức: Công ty TNHH được quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo hai mô hình như sau:

Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc và kiểm soát viên

Mô hình 1: Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV - TH chủ sở hữu là tổ chức (Ảnh VinaUcare)
Mô hình 1: Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV – TH chủ sở hữu là tổ chức (Ảnh VinaUcare)

Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc và kiểm soát viên

Mô hình 2: Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV - TH chủ sở hữu là tổ chức (Ảnh VinaUcare)
Mô hình 2: Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV – TH chủ sở hữu là tổ chức (Ảnh VinaUcare)

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Ảnh VinaUCare)
Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Ảnh VinaUCare)
 • Trường hợp chủ sở hữu là cá nhân: Cơ cấu tổ chức công ty gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng giám đốc
Mô hình quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV - Chủ sở hữu là cá nhân (Ảnh VinaUCare)
Mô hình quản lý và hoạt động của Công ty TNHH MTV – Chủ sở hữu là cá nhân (Ảnh VinaUCare)

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH;
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp thay và bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tương đương khác. Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

Bài viết liên quan:

VINAUCARE – BẠN CHỌN ĐÚNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH!

Hotline: 0938.335.266 ¤  0889.334.005 ¤ 093.811.6769

Hotmail: lienhe@vinaucare.comlienhe.vinaucare@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here