Thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp năm 2024

0
1149
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp năm 2024
Vốn điều lệ là một yếu tố không thể thiếu trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng khi xác định tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu và các thành viên trong công ty. Thông qua nó, doanh nghiệp có thể cơ bản hóa quy trình phân chia lợi nhuận, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên tham gia góp vốn. Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ nhưng chưa biết thực hiện như thế nào? Mời bài tham khảo ngày bài viết dưới đây, thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp năm 2024.
Thay đổi vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp 2024?
 Công ty TNHH một thành viên
– Trường hợp tăng vốn điều lệ:

+ Tăng vốn do chủ sở hữu góp thêm vốn;

+ Huy động thêm phần vốn góp của người khác, trong trường hợp này công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo một trong hai loại hình sau đây:

Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên;
Công ty cổ phần.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ:

+ Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

 Công ty TNHH hai thành viên trở lên
– Trường hợp tăng vốn điều lệ

+ Tăng vốn góp của thành viên: vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

+ Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

+ Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Lưu ý: Nếu như việc thay đổi vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số thành viên thấp hợn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định đối với công ty TNHH thì công ty phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 Công ty cổ phần
– Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng cách:

+ Chào bán cổ phần ra công chúng;

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+ Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty;

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

 Công ty hợp danh

– Tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn (việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận).

– Giảm vốn điều lệ thông qua việc khai trừ thành viên góp vốn khỏi công ty và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. Cụ thể như sau:

+ Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

+ Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ 2024
Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký theo 01 trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản Đăng ký kinh doanh) hoặc qua đường bưu chính.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Hồ sơ chưa hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp đến bộ phận 01 cửa để nhận kết quả theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ 2024
Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
  • Và một số hồ sơ khác tùy theo loại hình doanh nghiệp.
Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ bao gồm:
– Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp do công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên và giảm vốn điều lệ do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Và một số hồ sơ khác tùy theo loại hình doanh nghiệp.
– Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư

Những lưu ý sau và thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

– Doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi;
– Việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp.

– Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 03 triệu đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 02 triệu đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 01 triệu đồng/năm.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp năm 2024. Đừng quên liên hệ ngay đến Dichvugiayphepuytin để được hỗ trợ nhé!

CÔNG TY TNHH VINAUCARE

Hotline: 0938 335 266 – 0938 11 6769
Email: lienhe.vinaucare@gmail.com

Xem thêm:

 Dichvugiayphepuytin.com: Chuyên tư vấn - hỗ trợ pháp lý: Giấy phép kinh doanh, Kế toán, Kiểm nghiệm sản phẩm, Công bố chất lượng, Bảo hộ thương hiệu, Mã số mã vạch, Giấy chứng nhận y tế HC, Lưu hành tự do CFS, Giấy chứng nhận ANTT, Giấy phép PCCC, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác mà Dichvugiayphepuytin.com có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VINAUCARE

Trụ sở Chính: Tầng 5, Toà nhà 514A Lê Trọng Tấn,, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Chi nhánh Hà Nội: 67 LK Lacasta, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0938 335 266 (Mr.Sơn) ∞ 093 811 6769 (Mr.Hải)
Email: lienhe@vinaucare.com ∼ lienhe.vinaucare@gmail.com

"Không nhất thiết bạn phải làm được tất cả mà quan trọng là bạn biết
ai có thể làm được việc đó! Bạn chỉ có việc liên hệ, mọi việc còn lại

hãy để chúng tôi lo!"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here