Đăng ký tham gia chuỗi thực phẩm an toàn cho thủy sản

0
628

Để tham gia chuỗi thực phẩm an toàn đối với sản phẩm thủy sản cần đảm bảo các điều kiện sau:

Điều kiện
Quy mô
Thành phần hồ sơ
ĐỐI VỚI CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Cơ sở nuôi trồng thủy sản được kiểm tra, đánh giá, phân loại đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT  hoặc Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT;
 • Hoặc được cấp chứng nhận/chứng chỉ VietGAP, GlobalGAP.

 

 30tấn/năm trở lên.

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”;
 • Giấy đăng ký kinh doanh ;
 • Biên bản kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoặc giấy chứng nhận/chứng chỉ VietGAP hoặc tương đương;
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa các đối tác tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.
ĐỐI VỚI TÀU CÁ, CƠ SỞ THU MUA, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN
 • Cơ sở được kiểm tra đánh giá, phân loại cấp giấy “Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm” theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT;
 • Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm thuộc chuỗi.

 

30 tấn/năm trở lên.

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”;
 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận hay chứng chỉ đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định;
 • Giấy công bố hợp quy; hoặc Giấy công bố phù hợp quy định; hoặc Giấy công bố tiêu chuẩn sản phẩm (còn thời hạn) đối với sản phẩm là thành phẩm;
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa các đối tác tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”;
 • Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi.
ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH
Cơ sở phải xếp loại A theo các văn bản sau; Nếu loại B phải có hướng khắc phục để đạt loại A trong vòng 06 tháng (theo biên bản kiểm tra):

 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT;
 • Thông tư số 15/2012/TT-BYT;
 • Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT;
 • Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm thuộc chuỗi.

 • Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”;
 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (còn thời hạn) trong sản xuất của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn) của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp quận – huyện trở lên cấp;
 • Bản vẽ chứng minh có khu vực, bảo quản, kinh doanh riêng cho sản phẩm chuỗi;
 • Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có);
 • Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi.

HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 090.996.5453 ∝ 0889.334.005

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here